İLETİŞİM

23 blok inşaatı A-B-C tiplerine ayrılarak topam 4241 birim işyerinden oluşmaktadır. Siteleşmenin yanında ortaklarımızın ticari ve sosyal münaseberleri de dikkate alınarak bloklaşma meslek gruplarına göre üç bölümde toplanmıştır. A+B=16 Adet Blok: Malzeme satıcıları ve imalatçı esnaflarımıza, 7 adet C tipi Bloklarımız da genel olarak kavaflara tahsis edilmiştir. Böylece günlük sosyal ve beşeri ilişkiler her blok içinde ve kendi bünyesinde çözümlemeye çalışılmaktadır. Blokların tamamında elektrik tesisatları, ısınma sistemleri, pis su ve içme suyu tesisatları, PTT tesisatları tamamlanmıştır.Ayrıca A ve B Bloklarda koridorlara açılan ikişer adet, C Bloklarda 4’er adet yangın merdivenleri ve alarm sistemi bulunmaktadır.