2019 - 2020 Hesap Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı (13.07.2021)

S.S. İstanbul Ayakkabı ve Yan Sanayi İşletme Kooperatifi’mizin 2019 - 2020 Hesap Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Temmuz 2021 Salı günü Saat: 11.00’de Aymakoop Yeni Ticaret Merkezi Teras Kat Toplantı Salonu, İkitelli-İSTANBUL adresinde gündem dâhilinde yapılmıştır.


Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.