Genel Kurul Toplantımız

Genel Kurul Toplantımız

S.S. İstanbul Ayakkabı ve Yan Sanayi İşletme Kooperatifi’mizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2017 CUMARTESİ günü saat 11.00’de İOSB Başkanlığı Binası, Konferans Salonu, İkitelli-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.  

 GÜNDEM:

 

1-     Yoklama ve açılış,

2-     Divan Heyetinin seçimi, tutanakların imzası için divan heyetine yetki verilmesi,

3-     Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,  İstiklal Marşı,

4-     2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim kurulu raporu 31.12.2016 tarihli Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının okunuşu, müzakeresi, karara bağlanması,

5-     Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

6-     2017 Yılı bütçesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü ile fasıllar arasında aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim Kurulu Huzur Hakları ile Denetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,

7-     Gecikme zammının görüşülerek yeniden belirlenmesi,

8-     25 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul’da alınan karar gereği, %30 satışına izin verilen 607 Ada 11 parselde yapılmakta olan Sosyal Tesis’ten yer alıp borcunu tamamlayan kat maliklerine veya onların belirleyeceği şahıs ve kurumlara; satış, tahsis, devir ve temlik edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

9-     Dilekler, temenniler ve kapanış.

PAYLAŞ
PAYLAŞ